Velkommen! Der findes en forhandler prisliste, som man kan få ved at henvende sig til Rickig Consult. Man vil blive anmodet om at oplyse CVR som skal bekræftes, inden prislisten udleveres via email, post eller fax. Man kan oprettes i webshoppen som forhandler, hvilket vi gør for dig. Når dette er sket, kan man benytte webshoppen som forhandler ved hjælp af det password, der fremsendes.

Tlf: +45 2216 1923, FAX: 87 244026  Email: steele@dadlnet.dk
Prøv den Ricktige løsning!

Home