STRATEGISK PLAN

Importaftalen er indgået per 1. januar, 2008. Der tages kontakt til cykelblade, ugeblade og dagspressen. Planen er at få nyheden ud til den brede befolkning for derved at skabe den nødvendige efterspørgsel, der giver forhandlerne motivation til at have dækkene på lager.

Vi solgte ca. 1500 sæt dæk i 2008, ca. 2500 sæt indtil nu i 2009, og forventer god vækst i de kommende år.

Tlf: +45 2216 1923, FAX: 8724 4026  Email: steele@dadlnet.dk
Prøv den Ricktige løsning!

Home