Klinikken - Livet

Langsigtet investering og værdsætning af individet

Klinikken Livet 
Tyttebærvej 26 - 8600 Silkeborg
Tlf: (+45) 70153020
E-mail: steele@dadlnet.dk

 

 
       
 

Kontakt os I Staben  I Selskabsbeskrivelse I Planlagtemøder

   

Forside

Om Klinikken - Livet

Målgruppe

Henvisning

Behandlingsforløb

Strategisk plan

Behandling af svær uarbejdsdygtighed

Forskning

Frit sygehusvalg

Speciallægeerklæring

Hvorfor Mobil?

RCT - Mobil
 

Klinikken-Livet er et mobilt klinik der behandler stress og smertesyndromer. Behandlingen varetages af teams med stor erfaring og ekspertise på området. Som udgangspunkt varetages behandlingen i patientens eget hjem eller lokalmiljøet, da dette tillader patienten en stor grad af selvstændighedsfølelse og fremmer motivationen.  Se nærmere om grunden hertil under Hvorfor Mobil?

Alle grader af stress og smerteproblemer behandles uden skelen til hvem der henvender sig og af hvilke grunde. Den eneste forudsætning er, at patienten er motiveret for at lade sig behandle. Kommuner med klienter, de ikke kan komme videre med, er velkomne til at henvende sig, ligesom private patienter er velkomne. Såvel kommuner som private patienter skal selv finansiere behandlingen.

Behandlingen er i høj grad individualiseret, men vil normalt omfatte læge, psykolog, afspændingsterapeut og fysioterapeut. Behandlingen er generelt relativt intensiv i starten men udtrappes over nogle uger/måneder. Målet med behandlingen er generelt at bringe patienten tilbage til sit tilværelse før stress/smerte problematikken opstod, i hvert fald i en grad der tillader normal udfoldelse med evt. skånehensyn. Klinikken-Livet søger at arbejde tæt sammen med patientens omgivelser, herunder familie, venner, arbejdsgiver og betaleren for at sikre den bedst mulige udgang for behandlingen, som søges fastholdt indtil den opnåede bedring er fasttømret.

 

Varmeste hilsener fra Dr. Rick Steele, cheflæge og direktør TLF: 2216 1923 FAX: 8724 4026

Denne side sidst opdateret d.  10-Jan-2010

                  Link to article A novel and effective treatment modality for medically unexplained symptoms
                  Link to the book A Critical View of Medical Reasoning